Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Już od 1 września 2018 roku uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Poznaniu będą mogli korzystać za darmo z komunikacji miejskiej.

 

Z darmowych przejazdów mogą korzystać uczniowie mieszkający w Poznaniu chodzący do szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego podstawowego i gimnazjalnego. Przejazdy dotyczą strefy A, czyli można z nich korzystać na terenie miasta Poznania – na liniach należących do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

 

Aby uczeń mógł skorzystać z przejazdu bez dodatkowych opłat, powinien posiadać ważną legitymację szkolną z wpisanym w niej miejscem zamieszkania w Poznaniu. Nie ma potrzeby zapisywania informacji o posiadanych uprawnieniach do przejazdów bez opłat na imiennej karcie PEKA, jednak uczniowie mogą z niej skorzystać jako sposób na potwierdzenie ich posiadania.

 

Uczniowie chodzący do klas pierwszych będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu bez legitymacji aż do końca września, podobnie jak dzieci do 7. roku życia. W przepisach nie określono górnego wieku osób chodzących do gimnazjów oraz innych szkół realizujących podstawę programową.

 

Wprowadzenie darmowych przejazdów ma być dodatkową zachętą do korzystania z komunikacji publicznej w Poznaniu, stanowiąc także udogodnienie dla rodziców i opiekunów uczniów.

 

Więcej informacji dotyczących darmowych przejazdów dla uczniów można znaleźć na stronie internetowej ztm Poznań.