Stary Rynek w Poznaniu to nie tylko wyjątkowe kamienice. To także interesująca mała architektura, do której zalicza się również Studzienka Bamberki, która niedawno obchodziła swoje stulecie.

Na Starym Rynku w Poznaniu można zobaczyć między innymi Fontannę Prozerpiny, Apolla, Neptuna czy Marsa, ale oprócz tych bóstw swoją przestrzeń posiada tutaj także bamberka.

Mianem Bambrów określano w przeszłości Polaków pochodzenia niemieckiego, którzy byli potomkami osadników z okolicy Bambergu. Zostali oni sprowadzeni przez władze Poznania pod koniec XVIII wieku w celu zasiedlenia opustoszałych wsi, które zostały zniszczone przez wojnę północną. Ogółem, liczba osadników wyniosła wtedy około 450-500 osób.

Studzienka Bamberki odsłonięta w 1915 roku

Jako wspomnienie tych właśnie wydarzeń w pierwszej połowie XX wieku w Poznaniu odsłonięto Studzienkę Bamberki. To niewielka studzienka znajdująca się na Starym Rynku, zlokalizowana dokładnie pod zachodnią ścianą ratusza.

Studzienka ma formę posągu na cokole, który został zaprojektowany zgodnie z pomysłem poznańskiego budowniczego Stahla. Posąg był dziełem rzeźbiarza Józefa Wackerle. Modelką służącą do przygotowania posągu stała się Jadwiga Gadziemska z Piątkowa, jedna z pracownic winiarni Goldenringa, która nie miała jednak nic wspólnego z Bambrami.

Figura prezentuje kobietę w stroju bamberskim, która niesie nosidła i konwie stosowane w winiarstwie. Basen studzienki miał służyć głównie dla zwierząt, ale korzystali z niego również ludzie.

Co ciekawe, Kazimiera Iłłakowiczówna poświęciła studzience wiersz „Bambereczka”.