Główną trasą turystyczną w Poznaniu jest Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu, który łączy najbardziej popularne zabytki Poznania i inne obiekty prezentujące dziedzictwo kulturowe miasta.

W Poznaniu na turystów czeka wiele interesujących zakątków. Aby zwiedzanie było jeszcze łatwiejsze, zaprojektowano specjalny Trakt Królewsko-Cesarski, który zaczął być realizowany w 2006 roku przez Urząd Miasta.

Aktualnie, w 2015 roku, szlak został przeprojektowany. Skrócono jego przebieg, dodano nowe obiekty, stworzono nową identyfikację wizualną i oznaczenia w przestrzeni miasta, co spowodowało, że korzystanie z trasy jest jeszcze prostsze. Ze szlaku można korzystać pieszo, ale również z wykorzystaniem rowerów czy komunikacji miejskiej.

Trakt dzieli się na:

 • oś główną, która obejmuje 3 kilometry długości od Bramy Poznania aż do Zamku Cesarskiego
 • trzy obszary: Ostrów Tumskim, Śródmieście oraz Stare Miasto, w ramach których wytyczono szlaki główne i uzupełniające

Osoby zainteresowane historią i kulturą Poznania w pigułce powinny przede wszystkim skoncentrować się na osi głównej. W jej ramach prezentowane są takie obiekt jak:

 • Śluza Katedralna – Brama Poznania
 • Rezerwat Archeologiczny Genius Loci
 • Muzeum Archidiecezjalne – dawna Akademia Lubrańskiego
 • Psałteria
 • Relikty Palatium
 • Kościół Najświętszej Marii Panny
 • Bazylika Archikatedralna św. Piotra i św. Pawła
 • Pałac arcybiskupi
 • Most Biskupa Jordana

Osoby zainteresowane głębszym poznaniem miasta, mogą skorzystać także z dodatkowych obszarów do zwiedzania.