Poznań jest pełen wyjątkowych zabytków. Wśród nich znajduje się również tak zwany Odwach, który powstał w XVIII wieku. Po zniszczeniach wojennych w trakcie II wojny światowej został odbudowany, aby obecnie stanowić jedną z atrakcji turystycznych miasta.

Odwach, inaczej kordegarda czy wartownia jest budynkiem, który służy do stacjonowania wszelkiego rodzaju oddziałów wojskowych, a także wart garnizonowych i policyjnych. Wznoszenie tych właśnie budowli stało się bardzo popularne w XVIII wieku i trwało aż do początków wieku XX. Najczęściej lokowano je w ramach zabudowań pałacowych, głównie w pobliżu bram.

Obecnie na terenie Polski zachowało się wiele odwachów. Jednym z najbardziej popularnych z nich jest Odwach w Poznaniu, który znajduje się na Starym Rynku.

Historia Odwachu w Poznaniu

W miejscu, w którym obecnie znajduje się Odwach w Poznaniu, przez lata znajdował się drewniany budynek. Został zastąpiony nowym, murowanym, w latach 1783-1787. Budynek w klasycystycznym stylu zaprojektował architekt Jan Chrystian Kamsetzer, natomiast inwestycja została sfinansowana przez Kazimierza Raczyńskiego – starostę generalnego Wielkopolski.

Początkowo poznański Odwach służył jako siedziba straży miejskiej. Następnie korzystała z niego policja. W okresie międzywojennym w budynku zorganizowano areszt garnizonowy.

W roku 1945 Odwach w Poznaniu uległ poważnym zniszczeniom. Został jednak kilka lat później odbudowany. Stał się wówczas siedzibą Muzeum Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka.

Odwach w Poznaniu dzisiaj

Aktualnie Odwach w Poznaniu jest siedzibą Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 będącego oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.

W zbiorach muzeum znajdują się liczne eksponaty przybliżające odwiedzającym dzieje ruchu niepodległościowego w Wielkopolsce w XIX wieku aż do dwudziestolecia międzywojennego. Można oglądać w nim między innymi sztandary, umundurowanie, odznaczenia, fotografii, obrazy.